Aan de slag met groen woonhofje in landelijk gebied

Van de Haar Groep is in Harderwijk volop bezig met het woonrijp maken van de Evertshof. Waar normaal civieltechnisch werk de boventoon voert, heeft dit project een stevig groen karakter.

Aan de noordzijde van het hofje realiseren we bijvoorbeeld een pocketpark aan met verschillende appel-, peren- en pruimenbomen. Aan de ene kant van het park komt een houtsingel, aan de andere kant een beukenhaag. Het park zelf zaaien we in met een bloemrijk grasmengsel. Ook plaatsen we boomstammen als zit- en speelelementen.

Infiltratie van hemelwater

Eerder al groeven we in het pocketpark een wadi. Het regenwater dat valt in het nieuwe woonhofje loopt straks via goten naar deze wadi en infiltreert daar in de bodem. De parkeerplaatsen op het woonhofje maken we met grasbetontegels. Hierdoor kan regenwater direct infiltreren in de bodem. Verder krijgen de woningen aan de Evertshof allemaal een infiltratievoorziening op het eigen kavel, om de afvoer van het hemelwater te spreiden.

Bijna 100 nieuwe bomen

Van de Haar Groep maakte in 2022 het terrein ook al bouwrijp in opdracht van De Bunte Vastgoed. De vrijkomende grond uit het terrein verwerkten we daarbij in een wal die het nieuwe hofje deels aan het zicht onttrekt. Op de wal planten we onder meer esdoorns, winterlindes en witte elzen. Ook op de kavels van nieuwe bewoners brengen we volop groen aan. In totaal komen er bijna 100 nieuwe bomen op het terrein.

Bestrating en wegaansluiting

De Evertshof ligt in het landelijk gebied tussen Harderwijk en Ermelo. De zes luxe, vrijstaande woningen liggen rond een erf met in het midden een groenvak. Het hofje wordt ontsloten via een oprijlaan van gebakken bestrating en komt via een nieuw gemaakte wegaansluiting op de Fokko Kortlanglaan.

Waar kunnen wij u bij helpen?

We vertellen u graag meer over de mooie buitenruimtes waar we iedere dag aan werken. Bel of mail gerust als u specifieke vragen heeft.

Peter van de Haar