homepage  »  het bedrijf  »  organisatie

Organisatie - Van de Haar Groep

De Van de Haar Groep is een platte organisatie die dankzij de korte lijnen klantvriendelijk is ingericht. Onze opdrachtgevers communiceren veelal met vakbekwame mensen die precies weten wat er speelt op de werkvloer.

Onze missie
Inrichting en beheer van buitenruimte en leefomgeving is de missie van de Van de Haar Groep uit Wekerom. In alle activiteiten leggen we ons toe op de ontwikkeling en toepassing van innovaties die waar mogelijk, gericht zijn op duurzaamheid én welzijn voor de hele samenleving. 

Filosofie
People, Planet en Profit. Deze drie belangrijke waarden staan aan het begin van al ons handelen. People: omdat we altijd het belang van de mens voor ogen hebben. Planet: omdat de wereld om ons heen voor ons van grote waarde is. Profit: omdat we goed rentmeesterschap als een opdracht zien. 


Motto
BuitenGewoon. Dat is een motto dat elke geleding van de Van de Haar Groep op het lijf geschreven is. Wij zijn er niet alleen op uit om precies datgene uit te voeren waar onze opdrachtgever om gevraagd heeft. In Van de Haar Groep vindt u een partner die zich er voortdurend op toelegt om zaken nog beter, mooier, slimmer, duurzamer én vernieuwender aan te pakken. 


Samenwerken met de Van de Haar Groep betekent open, eerlijk en integer zaken doen waarin het respect voor elkaar de boventoon voert. Respect hebben we ook in hoge mate voor de schepping om ons heen. De Tien Geboden zoals weergegeven in de Bijbel zijn voor ons de belangrijkste normen en waarden, net als alle algemeen maatschappelijk aanvaarde normen en waarden in ons land. Binnen onze onderneming houden we de zondag als rustdag.