homepage  »  het bedrijf  »  kwaliteit en veiligheid  »  personeelsdesk

Personeelsdesk

Op jaarbasis is de Van de Haar Groep werkgever voor meer dan 50 gezinnen, zowel parttime als fulltime. Een deel hiervan is in vaste dienst, een deel ook in flexibele dienst. Dit helpt ons om de steeds wisselende werkvoorraad te kunnen uitvoeren met elke keer weer andere specialismen en om de pieken op te vangen. Vaak willen mensen zelf ook de flexibiliteit, bijvoorbeeld als zzp’er.

 

In sommige bedrijven worden de uitzendkrachten als 2e rangs collega’s gezien. Zo niet bij Van de Haar Groep. We zien onze flexcollega’s als een heel belangrijke groep, want met elkaar bouwen we aan het succes van Van de Haar.

 

Die begeleiding gebeurt door de Personeelsdesk: het ene contact voor alle vragen rondom flexwerk.  De Personeelsdesk zorgt dat de vraag naar flexcollega´s wordt ingevuld en beantwoordt vragen van iedereen, ongeacht van welk uitzendbureau je komt. Bereikbaar op telefoonnummer 0318-467777 (Peter van de Haar) of pvdhaar@vandehaargroep.nl

 

De Personeelsdesk is een samenwerking tussen Van de Haar, Faam Werkt uit Barneveld en Globen Personeel uit Apeldoorn. Het is een goed voorbeeld van een unieke, strategische en vertrouwensvolle samenwerking tussen een aannemersgroep en twee uitzendbureaus, waarbij beiden doen waar ze goed in zijn. Dit alles met als doel om flexcollega´s een volwaardige rol in de Van de Haar Groep te geven, een rol die ze ook zeker toekomt.

 

We vinden flexcollega´s zo belangrijk, dat sommige terugkerende flexcollega’s op onze kosten onze werkkleding krijgen, uitgenodigd worden voor personeelsbijeenkomsten, een kerstpakket krijgen en waar ook functioneringsgesprekken mee worden gehouden. Elk jaar stromen sommigen hiervan door naar een vast dienstverband. Andere flexcollega’s staan wat meer op afstand omdat het bijvoorbeeld eenmalig vakantiewerk betreft, maar ook dan word je goed begeleid. Iedereen wordt op een van de Haar manier welkom geheten. De vertrouwenspersoon en klachtencoördinator van Van de Haar staan ook alle flexcollega’s ter beschikking, mocht dat nodig zijn.

 

Met de Personeelsdesk kunnen we ook specifieke wensen van onze opdrachtgevers, zoals invulling van Social Return als beste invullen.