homepage  »  het bedrijf  »  kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid is bij ons niet iets om de certificering voor elkaar te hebben, maar een echt onderdeel van onze visie. KAM is een echt onderdeel van duurzaam ondernemen, bij ons beter bekend als de 3 P’s (people planet profit).

Dit betekent dat we open willen communiceren, mensen willen betrekken en dit thema opnemen in onze strategische visie. Laten we wat voorbeelden geven van wat we er mee bedoelen:

A) We bespreken onze maatschappelijke verantwoordelijkheid regelmatig in onze overleggen. Dit zorgt ervoor dat we onze inspanningen niet doen voor de publiciteit, maar omdat ze deel uitmaakt van onze strategische visie.

B) We willen transparant zijn over onze inspanningen. Zo zijn we natuurlijk gecertificeerd voor een aantal belanghebbende certificaten:


ISO 9001-2015 (kwaliteit)
PSO trede 3 (Prestatieladder Socialer Ondernemen)
BRL 7001, versie 4.2 + 7004, versie 1.1 ((water)bodemsanering)
ErBo (erkend bosaannemingsbedrijf)


Tevens
zijn we in het bezit van diverse ISA Sport Certificaten voor Sportvloeren (gravel, natuurgras, kunstgras), en zijn we Erkend Leerbedrijf door ECABO, SBW, IKBI, Aequor en Kenteq. Onze leermeesters nemen hun taken zeer serieus.


We leggen onze procedures duidelijk vast in een bedrijfsreglement en een KAM handboek, dat steeds op intranet actueel gehouden wordt. Alle medewerkers kunnen ook thuis inloggen op het intranet. 

Ook flexcollega’s krijgen een brochure, verkorte veiligheidsinstructies en goede PBM’s bij start van hun werkzaamheden. Hiervoor is de Personeelsdesk verantwoordelijk, een ander voorbeeld van strategisch personeelsbeleid.

C) Door middel van maandelijkse toolboxen, werkplekinspecties en werkplekbezoeken door de directie worden alle medewerkers betrokken bij dit thema. Van de Haar onderwerpt zich vrijwillig aan de gedragsregels van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). We hebben een interne toezichthouder aangesteld en houden jaarlijks twee kennisbijeenkomsten voor het gehele personeel, inclusief de flexcollega’s. Ook worden regelmatig interne audits doorgevoerd, met bijbehorende directierapportage.

Natuurlijk gaat niet alles goed. Uiteindelijk staat Klanttevredenheid het hoogst in ons vaandel. We rapporteren de afwijkingen, analyseren de oorzaken en zoeken dan samen naar oplossingen. Bij ongevallen wordt een uitgebreide analyse gestart en waar nodig processen verder verbeterd om altijd te kunnen zeggen, dat we leren van onze fouten.